Chtěl si stavět z kostiček

Ve 13:30 hodin na služebnu MP Mělník telefonicky oznámil zaměstnanec obchodního střediska v ul. Vodárenská, že v místě se nachází neznámý muž podezřelý z krádeže zboží. Celá věc byla předána hlídce MP. Ve 13:33 hodin se hlídka MP dostavila na místo události. Zde hlídku oslovil zaměstnanec SBS a sdělil, že v místě došlo dle jeho slov ke krádeži zboží v celkové hodnotě 3897,- Kč ( 3 x stavebnice). K činu došlo tak, že neznámý muž vložil pod péřovou bundu zboží a poté prošel přes prostor pokladny aniž by jej uhradil. Za pokladním prostorem byl osloven bezpečnostním pracovníkem, kterého dobrovolně následoval do zázemí obchodního domu. Hlídka MP dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. b.), zák. 553/1991 Sb. muže požádala o prokázání totožnosti. Jednalo se o muže ze  Sušice. Tento byl dle ustanovení § 11 odst. 1) písm. a), zák. 553/1991 Sb.  požádán o vysvětlení k celé věci. Jmenovaný uvedl, že šel do obchodního domu s úmyslem zde odcizit stavebnici, tuto chtěl použít dle jeho slov jako dárek. Hlídka MP výše jmenovaného upozornila, že jeho skutek naplnil znaky přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1) písm. a), zák. 200/1990 Sb. Hlídka MP též provedla lustraci na OO PČR Mělník se zjištěním, že se nejedná o osobu zájmovou. Muž se k činu doznal. Vzhledem k výši škody  hlídka MP udělila jmenovanému pokutu v horní hranici. Zboží bylo vráceno do prodeje.