Byl z místa vykázán

Ve 20:52 hodin požádal operační OO PČR operačního MP o vyslání hlídky MP do prostoru azylového domu, kde údajně dochází k vzájemnému fyzickému napadání ubytovaných osob. Jak vyslaná hlídka MP následně zjistila, k výše uvedenému jednání zde opravdu docházelo. Hlídka MP celou situaci uklidnila a jeden z mužů byl následně zaměstnancem azylového domu z prostoru objektu vykázán.