Monthly Archives: Září 2015

Přiložení do kamen se změnilo v drama

V 09:35 hodin nahlásil na linku 156 muž, požár v zahrádkářské kolonii  v ulici Kokořínská. Oznámení bylo předáno hlídce MP Mělník, která se za použití VRZ dostavila do místa v 09:39 hodin a současně byla prostřednictvím operační MP Mělník informována HZS. Hlídka MP Mělník zjistila, že jde o požár zahradní chatky, ve které však žijí…
Číst více

Olejová skvrna

V 8:40 hodin na linku 156 nahlásil muž olejovou skvrnu u autobusové zastávky v ulici Českolipská. Na místo byla vyslána hlídka MP a zhodnotila, že příjezd HZS je nutný. Prostřednictvím operačního střediska byla HZS na místo vyslána. V 8:55 hodin HZS na místě  provedl posyp skvrny sorbentem a místo bylo uklizeno.
Číst více

Byl z místa vykázán

Ve 20:52 hodin požádal operační OO PČR operačního MP o vyslání hlídky MP do prostoru azylového domu, kde údajně dochází k vzájemnému fyzickému napadání ubytovaných osob. Jak vyslaná hlídka MP následně zjistila, k výše uvedenému jednání zde opravdu docházelo. Hlídka MP celou situaci uklidnila a jeden z mužů byl následně zaměstnancem azylového domu z prostoru…
Číst více

Ležel na lavičce

Ve 13:57 hodin nahlásil na linku 156 muž, že na lavičce na sídlišti Sportovní spí muž. Hlídka MP se dostavila do místa, kde muže probudila. V tomto byl zjištěn muž z Třebíče, následnou lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že nejde o zájmovou osobu. Celá věc byla na místě vyřešena domluvou a muž byl z…
Číst více

Rvačka skončila zraněním

V 03:50 hodin oznámil operačnímu MP řidič vozidla TAXI, že v prostoru před živnostenskou provozovnou v ul. Nová, dochází k fyzickému napadání muže skupinkou rómských občanů. Na místo byla vyslána hlídka MP a cestou operačního byla o vzniklé situaci vyrozuměna PČR. Při cestě do místa určení, spatřila hlídka MP v prostoru nám. Karla IV. rómského…
Číst více

Tekoucí voda

V 06:10 hodin na linku 156 oznámila prodavačka z ulice Vodárenská, že údajně u pekárny teče proudem voda. Poznatek byl okamžitě předán hlídce MP, která na místě zjistila, že voda vytéká z 1. patra blízkého objektu. V průběhu prováděných úkonů se do místa dostavil pekař, který sdělil, že již o havárii ví a bude ji…
Číst více

Napadal je pes

V 16:05 hodin oznámila operačnímu MP žena, že její děti opakovaně ohrožoval volně pobíhající pes. Dle sdělení oznamovatelky je majitelkou psa paní D.. Vyslaná hlídka MP vytěžila majitelku psa v místě jejího  bydliště a celou věc s ní následně vyřešila.
Číst více

Ovce na vozovce

V 10:28 hodin nahlásila na linku 156 žena, že nad drahou naproti hospodě  volně pobíhají ovce. Hlídka MP vytěžila majitele ovcí, který uvedl, že špatně zajistil plot a ihned provede nápravu. Ovce má umístěné na pozemku ležícím na křižovatce ul. Štorchova stezka. Celá věc byla vyřešena dle kompetence MP.
Číst více

Odcizila kávu

V 10:27 hodin požádala na lince 156 ostraha prodejny v ul. Mladoboleslavská o vyslání hlídky do uvedené provozovny, kde došlo k drobné krádeži zboží. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde se zkontaktovala s ostrahou prodejny. Tato označila podezřelou a hlídce sdělila, že žena prošla pokladnou bez zaplacení zboží. Hlídka ženu vyzvala, aby prokázala…
Číst více

Konkurenční boj

Ve 14:08 hodin požádala dozorčí OO PČR (naléhavě) o vyslání hlídky MP k vrátnici NsP Mělník, kde dochází k  fyzickému napadání osob a k ničení vozidla. Hlídka MP se ve 14:10, za použití výstražné světelné a zvukové signalizace, dostavila na místo kde zjistila dvě odstavená vozidla u výjezdu do ul. Nemocniční (částečná překážka sil. provozu)…
Číst více