Mají zábavu v ničení vozidel

Ve  21:14 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Nemocniční u panelového domu skákaly čtyři osoby po vozidlech (na parkovišti). Dále sdělil, že s manželkou slyšeli ránu a osoby utekly směrem k živnostenské provozovně. Hlídka MP se dostavila na místo, kde se nacházel oznamovatel. Dále zde hlídka zahlédla dva muže podezřelé z uvedeného  jednání. Po spatření hlídky se oba dali na útěk. Na výzvu hlídky MP oba zastavili a v útěku nepokračovali. Dle § 12/2 písm. a), zák. č. 553/91 Sb.. bylo zjištěno, že se jedná o muže z Mělníka. Hlídka jmenované seznámila s předmětem oznámení a poučila je o protiprávnosti jednání. Oba k celé věci uvedli, že se ničeho nedopustili. Dle svědků celé události se však jednalo o uvedené osoby ničící vozidla. Hlídka na místě zjistila dvě poškozená vozidla.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude celá věc postoupena správnímu orgánu k dalšímu dořešení.