Rušil ubytované

V 02:20 hodin požádal operačního MP  recepční ubytovny v ul. Italská o vysláni hlídky MP. Jak bylo operačnímu MP dále sděleno, v prostoru ubytovny se nachází podnapilý muž, který svým chováním ruší ostatní ubytované. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po prokázání totožnosti dle ustanovení §12/2 písm. a), zák. 553/91 Sb. v tomto muži následně zjistila muže z Prahy. Celá věc byla s výše jmenovaným řešena dle kompetence MP.