Měl chuť na čokoládu

V 16:10 hodin požádala na lince 156 zaměstnankyně prodejny v ulici Bezručova o vyslání hlídky do uvedené provozovny, kde došlo k drobné krádeži zboží. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde se zkontaktovala s ostrahou prodejny. Tato označila podezřelého a hlídce sdělila, že muž byl přistižen jak načal a snědl čokoládu. Poté ji položil do regálu a na pokladně prošel bez zaplacení zboží. Hlídka muže vyzvala, aby prokázal totožnost. Jednalo se o pana L., bytem Štětí. Jmenovaný byl poučen, že odcizením zboží (1x čokoláda) v hodnotě 53,90,- Kč naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 50/1 písm. a), zák. č. 200/90 Sb. krádeže. Jelikož lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou a jmenovaný se k činu doznal, byla mu uložena bloková pokuta.