Monthly Archives: Květen 2015

Hlídka zadržela dívky, které utekly z ústavu

V 15:10 hodin na linku 156 oznámil muž, že nyní viděl zacházet do prodejny v ul. Vodárenská dívky které utekly z výchovného ústavu v Liběchově. Operační MP předala tuto informaci hlídce MP a operačnímu PČR. Operační PČR sdělil nacionále dívek, které utekly dne 4.5.2015. Hlídka MP společně hlídkou PČR provedla kontrolu prodejny a přilehlého okolí…
Číst více

Poctivý nálezce

V 04:25 hodin se dostavil na služebnu MP muž a operačnímu MP následně odevzdal příruční kabelu, kterou nalezl dnešního dne pověšenou na zpětném zrcátku svého vozidla v prostoru ul. Tyršova. Obsah kabely byl následovný 1x mobilní telefon zn. Nokia, 1x mobilní telefon zn. Sony-Erikson, 1x tablet, drobná drogerie, nabíječka, sluchátka, drobné písemnosti a cestovní pas.…
Číst více

Zamkl se na toaletě

V 03:45 hodin požádala operačního MP obsluha čerpací stanice v ul. Kokořínská o vyslání hlídky MP do prostoru výše uvedené čerpací stanice. Jak bylo operačnímu MP jmenovanou dále sděleno, na toaletách čerpací stanice se údajně uzamkl muž. Na základě nalezené injekční stříkačky se pravděpodobně jedná o osobu závislou. Vyslaná hlídka MP provedla fyzickou kontrolu prostoru…
Číst více

Rušil ubytované

V 02:20 hodin požádal operačního MP  recepční ubytovny v ul. Italská o vysláni hlídky MP. Jak bylo operačnímu MP dále sděleno, v prostoru ubytovny se nachází podnapilý muž, který svým chováním ruší ostatní ubytované. Na místo byla vyslána hlídka MP, která po prokázání totožnosti dle ustanovení §12/2 písm. a), zák. 553/91 Sb. v tomto muži…
Číst více

Vypalování kabelů

V 09:10 hodin hlídka MP provedla pěší kontrolní činnost v parku Na Polabí. V dolní části parku (u zahrádek) byl zjištěn hlídce již dobře známý pan B. a dále pan P.. Následnou lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o zájmové osoby pro PČR. Hlídka MP zjistila, že výše uvedení muži v místech…
Číst více

Dostal pěstí do nosu

Ve 21:12 hodin žádá dozorčí služba OO PČR Mělník o výjezd hlídky MP do azylového domu, kde mělo dojít k fyzickému napadení a v místě se nachází více osob. Ve 21:15 hodin se hlídka MP dostavila na místo určení. Zde se hlídka zkontaktovala s pracovníkem azylového domu. Tento uvedl, že v prostoru areálu (dvoru) výše…
Číst více

Rozbíjeli okna

V 15:40 hodin oznámila operačnímu MP žena, že u objektu bývalé  pojišťovny v ul. Bezručova, se nachází skupinka dětí - mládeže, která zde údajně rozbíjí okna objektu. Vyslaná hlídka v průběhu šetření celé věci vytěžila dva mladíky. Jmenovaní se k výše uvedenému jednáni doznali. Hlídka MP následně vytěžila rodiče výše jmenovaných. Jelikož se v daném…
Číst více

Zaklesnutá srna

Ve 12:38 hodin oznámil operačnímu MP muž z  Vehlovic, že v prostoru oplocení jeho pozemku, se nachází zaklesnutá uhynulá srna. Celá věc byla cestou operačního MP následně předána příslušnému odboru MěÚ Mělník.
Číst více

Neměla na maminku sílu

V 17:11 hodin požádala na lince 156 žena o pomoc, kdy její nemohoucí matka upadla a ona nemá sílu ji ze země zvednout. V 17:18 hodin se hlídka MP dostavila do místa a oznamovatelce pomohla matku posadit na postel. Přivolání RZS nebylo nutné.
Číst více

Měl chuť na čokoládu

V 16:10 hodin požádala na lince 156 zaměstnankyně prodejny v ulici Bezručova o vyslání hlídky do uvedené provozovny, kde došlo k drobné krádeži zboží. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde se zkontaktovala s ostrahou prodejny. Tato označila podezřelého a hlídce sdělila, že muž byl přistižen jak načal a snědl čokoládu. Poté ji položil…
Číst více