Pachatel byl zadržen krátce po činu

V 02:24 hodin telefonicky na služebnu MP oznámil muž, že v ul. Dvořákova spatřil neznámého muže, který  vhodil do výlohy kadeřnictví dlažební kostku a z místa utekl. V 02:26 hodin se hlídka MP dostavila do místa, kde se zkontaktovala s oznamovatelem, který sdělil, že muž běžel směrem do ul. U Cihelny a dále uvedl jeho popis. Hlídka MP při pátrání po podezřelé osobě zpozorovala muže odpovídajícího popisu a to u ulice Studentská. Dle §12 odst.2 písm. a), zák.č.553/1991Sb požádala muže o prokázání totožnosti. Muž se choval zmateně, byl udýchaný, zašpiněný a na dotazy hlídky nesrozumitelně reagoval. Hlídka MP muže převezla do místa činu, kde se již nacházela hlídka PČR. Při dalším šetření začal muž vůči hlídkám klást aktivní odpor a z toho důvodu mu byla dle §18a odst.1 písm.b), zák.č.553/1991Sb. přiložena služební pouta. Následovně byl tento muž identifikován jako osoba, která způsobila škodu na výše uvedeném objektu. Z toho důvodu byl na žádost hlídky PČR muž převezen hlídkou MP na služebnu PČR.  V dotyčném byl následně zjištěn pan K., bytem Praha.