Napadení na ubytovně

Ve 21:34 hodin požádal telefonicky operační OO PČR o výjezd hlídky MP do ul. Řípská k ověření oznámení o napadení muže. Hlídka MP  se ve 21:40 hodin dostavila na místo určení, kde byl před domem  spatřen muž, který měl krev v obličejové části. Tento sdělil, že byl v tomto domě, který je provozován jako ubytovna fyzicky napaden spolubydlícím. Hlídka oznamovatele požádala dle § 12 odst. 2 písm. g), zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Po prokázání totožnosti byl v muži zjištěn pan R., z Ukrajiny. V muži, který se měl napadení dopustit byl po prokázání totožnosti dle § 12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. zjištěn pan M., též z Ukrajiny. Orientační dechovou zkouškou bylo naměřeno u pana R. 2,51 promile alkoholu.  Bylo zjištěno, že k fyzické potyčce došlo z důvodu, že pan M. sebral panu R. tašku, ve které měl alkohol. Poté došlo k fyzickému napadení. Igelitovou tašku mu sebral s tím, že ráno mu jí vrátí. Hlídka vyzvala pana M., aby tašku vrátil a tento tak ihned učinil. Panu R. bylo sděleno, že pokud je zraněný, může se nechat jít ošetřit do NsP Mělník, a poté s lékařskou zprávou se dostavit na OO PČR, kde může na podat trestní oznámení. Ve 22:15 hodin byl o zjištěných skutečnostech hlídkou MP vyrozuměn operační OO PČR.