Chtěl měřit energii a vidět faktury

Ve 12:27 hodin oznámil operačnímu MP muž, že se v domě  uvedeného č.p. pohybuje neznámý muž, který tvrdí, že přichází měřit silovou energii a žádá o předložení faktur. Oznamovatel se domnívá, že by se v daném případě mohlo jednat o podvodné jednání. Vyslaná hlídka MP na místě vytěžila následně tři muže, všichni bytem Praha. Jak bylo hlídkou MP v průběhu prováděných úkonů zjištěno v daném případě se jedná o osoby nabízející produkty energetické společnosti. Celá věc byla řešena dle kompetence MP.