A opět známý bezdomovec

V 11:20 hodin požádala operačního MP žena o vyslání hlídky MP do prostoru odbavovací haly ČSAD Mělník. Jak bylo jmenovanou operačnímu MP dále sděleno, v prostoru výše uvedené budovy se nachází tzv. bezdomovec - v podnapilém stavu, který zde narušuje svým chováním veřejný pořádek, budí veřejné pohoršení a obtěžuje ostatní účastníky přepravy. Vyslaná hlídka MP na základě místních znalostí zjistila, že se v daném případě jedná o této známého pana D.. Tento byl následně vykázán. Téhož dne byl jmenovaný hlídkou MP rovněž vykázán z prostoru vlakového nádraží. Celá věc byla řešena dle kompetence MP.