Velmi agresivní pacient

Ve 22:59 hodin nahlásil muž, že v NsP Mělník, na  interně   mají  velmi agresivního  pacienta. Ve 23:03 hodin se hlídka MP dostavila  do místa určení. Oddělení bylo zamčeno a zevnitř byl slyšet hlasitý křik. K  hlídce se  dostavila lékařka, která sdělila, že uzamčení bylo provedeno  z  důvodu agresivity pacienta,  který se  předtím pokusil o sebevraždu.  Lékařka se musela uzamknout v kanceláři a poté utéci oknem. Hlídka MP vstoupila  do   prostoru interny, kde uklidnila agresivního muže. Dle ustanovení §  12  odst.2) písm. a), zák.  553/1991 Sb.  byl tento vyzván k  prokázání  totožnosti.  Ošetřující lékařka  rozhodla,  že  výše  jmenovaný  bude  převezen do léčebny. Hlídka MP tohoto může  střežila až do  příjezdu hlídky  PČR, která asistovala RZS  při  převozu do léčebny.