Šel z něj strach

V   01:15  hodin   oznámila  operačnímu zaměstnankyně  čerpací stanice,  že  se  v prostoru  čerpací stanice  nachází podivně se chovající  neznámý muž. Zaměstnanci  čerpací stanice  se bojí  a proto žádají o  vyslání hlídky MP.  Na  základě  prokázání  totožnosti  dle  ustanovení  §12/2 písm.a), zák. 553/91 Sb. byl  zjištěn muž ze Všetat. Provedenou  lustrací u  OO PČR  bylo zjištěno,  že se v daném  případě  nejedná o zájmovou osobu ze strany PČR. Jmenovaný zde údajně čekal  na  nejbližší možný spoj, do místa bydliště.