Prevence od září do prosince

Od měsíce září 2014 posílili tým prevence Městské policie Mělník Radka Havelková DiS. a strm. Martin Moták. V období od září do prosince 2014 se účastnili velkého množství besed a akcí, kde bylo osloveno přibližně 1000 dětí všeho věku:

  • představení práce Městské police Mělník a základy sebeobrany na seznamovacích pobytech pro střední školy, 
  • Medvídek Šikula,
  •  Chováme se dobře k pejskům
  • Právní vědomí
  • Vandalismus
  • Služební průkaz
  • Vím, kdo mě hlídá,
  • Nenechte si ublížit
  • Šikana
  • Kyberšikana

Kromě klasických besed pořádaných Městskou policií tým prevence přednášel na výstavě konané v Regionálním muzeu Mělník – „Stopa, vyřeš zločin“, kde byly přednášky zaměřeny na nástrahy kyberprostoru. Kyberprostor a s ním související kyberšikana byla právě ve výše uvedeném období nejčastěji žádanou problematikou, proto se tým prevence rozhodl toto téma ještě více přiblížit všem žákům druhého stupně základních škol a gymnázia.

V měsíci prosinci 2014 byla vyhlášena soutěž s názvem Pomóóóc, kyberšikana – sdílej to!!!. Celý projekt má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se bude jednat o přednášky a besedy konané v měsíci lednu 2015 s preventisty MP Mělník a to vždy na téma kyberšikana a všechny související problémy. Praktická část projektu se již snaží o vtažení žáků přímo do dané problematiky. Úkolem žáků druhých stupňů je ve 4člených týmech natočit za pomoci telefonu, tabletu, kamery atd. reálné video na téma kyberšikana, kybergrooming či kyberstalking. Natáčecí týmy budou rozděleny do dvou kategorií a to na kategorii žáků 6.-7. Tříd a žáků 8.-9. Tříd. Z každé školy je tak možno vytvořit pouze dva soutěžní týmy.  V měsíci únoru budou mít žáci čas na samotné zpracování soutěžních videí. V měsíci březnu 2015 bude vyhlášení výsledků a vítězů, kteří v Kulturním domě Mělník obdrží věcné ceny (tablety, paměťová média a jiné) a absolutní vítěz se seznámí s prací ve skutečné televizi. O vítězi rozhodne nezávislá porota složená ze zástupců města, městské policie, policie ČR, škol a odborníků.

V měsíci prosinci 2014 se také tým prevence Městské policie Mělník účastnil zajímavé akce pořádané manažerkou prevence kriminality Mělník ve spolupráci s Policii ČR. Strážníci společně s policisty a dětmi ze Základní školy J. Matiegky vysvětlovali u obchodních domů Tesco a Kaufland  nakupujícím o možných rizikách kapesních krádeží, odcizení nákupu, kabelek apod.  Tato akce shledala u veřejnosti velké ovace.

Doufáme, že všechny naše besedy a i tato připravovaná akce přispěje k zorientování dětí, žáků a studentů v nástrahách, které připravuje sám život. Všem dětem, učitelům a školám děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na další připravované akce.

Za preventivní skupinu MP Mělník

Radka Havelková, DiS.

strm. Martin Moták

por. Petr Limprecht