Nezvaný host na zahradě

V 16:18  hodin oznámila operačnímu MP žena, že v prostoru své  zahrady  nalezla  psa. Výše  uvedený poznatek  byl cestou operačního MP  předán zaměstnancům městského útulku. Pes byl následně odchycen a převezen do  útulku.