Měl vážné poranění hlavy

Ve 21:00 hodin oznámila  operačnímu MP žena, že před domem leží  na zemi  podnapilý muž.  Tento muž, byl již  od 20:27 hodin monitorován prostřednictvím kamerového systému a to v  prostoru ul. 5.  května, nám.  Karla IV.  a následně  až do místa, kde  posléze upadl na zem. V době oznámení byla již hlídka MP na cestě do místa určení. Jak bylo hlídkou MP následně zjištěno, tento muž  utrpěl  následkem  pádu krvácivé  zranění na  hlavě  a  jeho  komunikace  byla  výrazně snížena. Cestou operačního  MP byla na  místo  přivolána  RZS Mělník.  Do příjezdu  RZS hlídka  s  mužem  komunikovala  a  sledovala  životně důležité funkce. Muž byl následně převezen do NsP Mělník za účelem ošetření. Při následném vyšetření bylo zjištěno, že muž utrpěl vážné poranění hlavy.