Znečištěná vozovka

V  09:10 hodin oznámil operačnímu MP muž, že byl  náhodným svědkem  události, kdy  ze stavby u nákupního  střediska v ulici Kokořínská vyjelo nákladní vozidlo a  došlo k vysypáni části nákladu. V dáném případě  se jednalo o štěrk. Vyslaná hlídka MP na místě vytěžila vedoucího stavby a následně  i  řidiče  výše  uvedeného  vozidla. Na výzvu  hlídky MP  došlo ze  strany zaměstnanců  stavby k  odklizení štěrku a následnému úklidu komunikace.