Kradla téměř před matkou

Ve 13:10 hodin na služebnu MP telefonicky oznámil zaměstnanec  nákupního střediska v  ul.  Chloumecká, že přistihli pachatelku bezprostředně po krádeži zboží. Hlídka MP se ve 13:15 hodin  dostavila na  místo  určení,  kde  pracovník prodejny označil dívku,  která v  prodejně odcizila  zboží (krém)  v hodnotě 179,-Kč. Toto zboží ukryla v oděvu a s tímto  pak prošla pokladnou, aniž by toto zaplatila. Odcizené zboží bylo  vráceno zpět nákupnímu  středisku. Dále bylo zjištěno, že dívka se v  prodejně nacházela  se svou  matkou, která byla v jiné části prodejny,  když její dcera zboží odcizila. Tato  sdělila, že  dceru přiváží z detoxikačního centra. Hlídka  MP požádala  označenou dívku  dle §  12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Po tomto byla  v dívce  zjištěna slečna V..  Tato se k činu doznala. Lustrací osoby na  PČR bylo  zjištěno, že  jmenovaná není  osobou hledanou,  ani zájmovou  ze strany PČR.  Slečně V. bylo hlídkou sděleno, že se svým  jednáním dopustila přestupku  dle §  50 odst. 1 písm. a), zák. č. 200/1990  Sb.. Protože by v daném případě bylo uložení blokové pokuty neúčinné,  bude  věc předána  příslušnému orgánu  k provedení dalších opatření.