Vybíral odpad

Ve 20:54 hodin na linku 156 oznámil muž, že u kontejneru na elektro odpad  za  terasovitým parkovištěm  je muž, který hází z kontejneru věci na  zem.  Hlídka  MP na  místě vytěžila  pana B., bytem Mělník. Následnou lustrací na OO  PČR bylo zjištěno,  že se  nejedná o  zájmovou osobu  pro PČR  a  uvedená  data  souhlasí.  Zjištěný poznatek byl předán hlídce  MP, která  muže  z  místa po uklizení prostoru  vykázala a celá věc byla řešena dle kompetencí MP.