Ukradla vodku

V  10:39 hodin  na linku  156  telefonicky  oznámil zaměstnanec  bezpečnostní    agentury, prodejny v  ul. Mladoboleslavská, že  v    prodejně  přistihli   pachatele  bezprostředně po krádeži zboží.  Hlídka MP se  dostavila na  místo určení, kde pracovník  ostrahy označil ženu,  která v  prodejně odcizila  zboží (Vodka 1x) v  celkové hodnotě 79,90  Kč. S tímto zbožím prošla  přes pokladnu, aniž by  toto  zaplatila. Hlídka MP požádala označenou ženu dle §12 odst.2. písm.b), zák. 553/1991 Sb. o  prokázání totožnosti.  Poté byla v ženě  zjištěna  paní D., bytem Střemy. Jmenované bylo  hlídkou sděleno,  že se  svým  jednáním  dopustila přestupku dle  § 50 odst.1 písm.a), zák. 200/1990 Sb. Jelikož  lustrací na OO  PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou a tato se k činu doznala,  byla jí uložena  bloková  pokuta.