Snědla oříšky

Ve 14:55 hodin oznámil  na  linku 156  pracovník prodejny v ul. Vodárenská, že  v prostoru této prodejny byla za pokladnami přistižena neznámá žena po  krádeži zboží. Hlídka MP  se  v   15:02  hodin  dostavila  na  místo  určení,  kde  byl  vytěžen pracovník ostrahy  prodejny a  současně svědek  události, který označil neznámou ženu, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 38,- Kč  (pistácie pražené solené). Zboží zkonzumovala na prodejně a poté  prošla  prostorem pokladen, aniž by toto zaplatila. Zkonzumované zboží bylo později uhrazeno. Událost byla zaznamenána  prostřednictvím interního kamerového systému nákupního střediska. Hlídka MP označenou ženu  požádala dle  §12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/91 Sb. o  prokázání totožnosti.  V této byla následně  zjištěna  paní J., bytem Praha 8, která se ke krádeži zboží doznala. Lustrací osoby  na  OO PČR bylo  zjištěno, že  jmenovaná není  osobou hledanou, nebo zájmovou  ze strany PČR. Paní J. se svým jednáním dopustila přestupku dle §50 odst.  1  písm. a), zák. č.  200/1990 Sb.,  za který  jí byla  uložena bloková pokuta.