Kontrola majitelů psů

V počátku měsíce června byla Městskou policií Mělník provedena akce, která byla zaměřena na kontrolu majitelů psů. Tato akce nebyla zaměřena pouze na represivní opatření, ale samozřejmě  také na zjištění nových skutečností vedoucích ke zlepšení komunikace mezi pejskaři, strážníky a potažmo mělnickou radnicí. Kontroly hlídky prováděly zejména na sídlištích a dále na místech, kde se zdržují a nacházejí větší počty osob venčících své pejsky.  Byla tak provedena kontrola sídlišť Pivovar, Podolí, Sportovní, Slovany a dále byla provedena kontrola v parcích Polabí a Podolí a samozřejmě v centru města. Při této akci se jak je již v úvodu zmíněno hlídky zaměřily na kontrolu dodržování pravidel při venčení psů a to zejména dodržování vyhlášky města „O Veřejném pořádku č.9/2004“ a dále o dodržování vyhlášky města „O místním poplatku ze psů č.2/2010“.  Majitelé psů si ve většině případů plnili své povinnosti dokonale a v souladu se zákonem. V pěti případech bylo hlídkami zjištěno porušování povinnosti mít svého psího miláčka na vodítku a to na přesně vymezených místech, které jsou určeny výše zmíněnou vyhláškou „O veřejném pořádku“. Městská policie majitelům vysvětlila co může následovat v případě, že pes neuposlechne a například po předchozím nechtěném šlápnutí od probíhajícího dítěte  toto napadne a ublíží mu. Dále samozřejmě informovala hlídka pejskaře o možných sankcích za přestupkové jednání.

Při této kontrolní akci bylo zjištěno, že došlo k výraznému zlepšení při sbírání exkrementů a doba,  kdy se majitel exkrement styděl sebrat je již pryč a nyní se situace obrátila a stydí se páníček jež exkrement nesebere. Takovýto majitel je často upozorněn ostatními pejskaři na svou povinnost. Ze strany MP Mělník patří velký dík všem těmto ohleduplným majitelům psů.

            Závěrem lze jen dodat, že tato kontrolní akce se bude i nadále opakovat a je velmi potěšující, že ze strany samotných pejskařů byla akce vnímána velmi pozitivně.