Vadila mu uzávěra

V 01:20 hodin spatřil operační MP na jednom z monitorů kamerového systému v  prostoru nám.   Míru  dva   mladíky.  Jeden   z  mladíku  přistoupil  k  úřední  uzávěře, tvořené páskou  MP  s nápisem  zákaz vstupu  -  vymezující  prostor pro konání bleších trhů a snažil se její větší část  utrhnout. Jelikož  se mu to nepodařilo,  druhý z  mladíků  část této  pásky upálil zapalovačem a následně uvázal na zadní část osobního motorového vozidla. Tímto  vozidlem  mladíci následně  odjeli ul. Legionářů, přičemž pásku táhli za sebou.  Vyslaná hlídka  MP mladíky  dostihla v  prostoru ul.  U Tanku  a po  prokázání totožnosti dle  ustanovení § 12/2  písm.  b),  zák.  553/91  Sb.  byl  v  mladíkovi, který se výše uvedeného jednání dopustil následně  zjištěn pan R., bytem Hořín. Po  projednání celé  věci byla  výše jmenovanému  hlídkou  MP  uložena bloková pokuta.