Opilce hlídka doprovodila domů

Ve 23:41 hodin na služebnu  MP oznámil muž,  že v ul.  Pražská  ležel muž na zemi, který se zvedá. Do místa byla nastavena kamera, kde byl  spatřen opilý  muž, který z místa odcházel. Poté byl spatřen  jak upadl u  prodejny  v  ul. Pražská. Celá  věc  byla  předána hlídce MP,  která muže  zastihla. Jednalo  se o pana Š., bytem Mělník. Provedenou lustrací bylo zjištěno,  že muž není v pátrání a nyní bydlí v budově  internátu. Hlídka muže doprovodila do místa bydliště.