Chtěl mít svěží dech?

V 10:45 hodin požádal telefonicky zaměstnanec  nákupního  střediska v ul.Bezručova o   výjezd hlídky MP, jelikož zde přistihli pachatele bezprostředně po krádeži zboží. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde ostraha  označila  hlídce  pachatele  krádeže,  který  v  prodejně odcizil zboží  (7x žvýkačky) v celkové hodnotě 83,30,- Kč.  S tímto pak prošel pokladnou, aniž by zaplatil. Hlídka  MP požádala označeného muže dle § 12 odst. 2 písm.b), zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Po tomto byl v muži zjištěn pan Š., bytem Most. Tento se k činu doznal. Lustrací  osoby  na  PČR  bylo  zjištěno,  že  jmenovaný  není  osobou hledanou,  ani zájmovou  ze strany  PČR. Panu  Š. bylo  hlídkou sděleno,    že se svým jednáním  dopustil přestupku  dle § 50 odst.  1 písm.  a), zák. č. 200/1990 Sb.. Celá věc byla vyřešena uložením blokové pokuty.