Výstava je prodloužena až do 20.2.2014

            V pondělí dne 3.2.2014 proběhla vernisáž, která se konala u příležitosti malířské soutěže, která byla určena pro první stupně  základních škol. Jednalo se o soutěž „Maluj se strážníky“. Soutěže se zúčastnilo neuvěřitelných 428 obrázků. Samotná vernisáž se konala ve vstupních prostorách radnice. Zde je také umístěna výstava, která je směřována k preventivním projektům, které Městská policie Mělník pořádá. Tato výstava je veřejnosti zcela volně přístupná a je možno jí shlédnout až do 13.2.2014. Vyhlášení výsledků malířské soutěže se zúčastnilo cca 40 zástupců základních a středních škol, zástupci Městského úřadu Mělník v čele s panem starostou a ředitel Městské policie Mělník. Při úvodní prezentaci projektů prevence kriminality Městské policie Mělníka a vyhodnocení uplynulých let bylo řečeno mnoho pozitivních slov a velmi nás těší chvála, která se snášela na tuto činnost městské policie. Z úvodní diskuze jasně vyplynulo, že projekty, které jsou školám nabízeny jsou pozitivem. Dále bylo vzneseno několik podnětů, které by tuto nabídku mohly dále rozšířit a zkvalitnit. Velmi nás těší, že podněty vzešly přímo od samotných ředitelů škol či učitelů. Diskuze byla ukončena bodováním finálových obrázků. Tohoto bodování se zúčastnilo 30 zástupců výše uvedených škol a Městského úřadu. Po součtu všech bodů bylo určeno pořadí nejlepších malířů, obrázků s tématikou městské policie.

První místo obsadil:      Kryštof S., žák ZŠ Jaroslava Seiferta, třetí třída

Druhé místo obsadila:   Adéla J., žákyně ZŠ Jindřicha Matiegky, druhá třída

Třetí místo obsadila:      Viktorie P., žákyně ZŠ Jungmannovy sady, pátá třída

Výše uvedení malíři obdrží dárkové poukazy k výběru zboží, dle vlastního uvážení. Další finalisté, kterých bylo celkem 20 obdrží drobné, věcné dárky. 

Všem účastníkům mnohokrát děkujeme za krásné obrázky  a za snahu, která musela být při malování vyvinuta. Dále Vás tímto zveme na prohlídku výstavy, kde je vystaveno také mnoho soutěžních obrázků a samozřejmě, také obrázky finálové a vítězné.

 

 Za realizační tým výstavy:

Petr Limprecht

Jana Mecerová

Radka Havelková