Krade velmi často

V 15:49  hodin  požádal telefonicky operační OO PČR o výjezd hlídky MP do prodejny v ul. Bezručova, jelikož zde byl přistižen pachatel při krádeži zboží.  Hlídka MP se  dostavila  na  místo určení,  kde  ostraha  označila  hlídce  pachatele  krádeže,  který  v prodejně odcizil zboží. Hlídka MP požádala označeného  muže  dle § 12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti.  Po tomto  byl v muži zjištěn  pan S., bytem Mělnické Vtelno. Lustrací  osoby  na  PČR  bylo zjištěno, že jmenovaný není osobou   hledanou, ani zájmovou ze  strany PČR. Jak bylo dále zjištěno jmenovaný muž v prodejně již odcizil  zboží v předchozích dnech a to v hodnotě 1.980,- Kč. Dotyčný  vešel do  prodejny, odcizil zboží a ihned odešel aniž by prodavačka  stihla zareagovat. Na kamerovém záznamu prodejny bylo vše zaznamenáno. Z uvedených důvodů byla celá věc předána na příslušný správní odbor k dalšímu dořešení.