Život už se mu bohužel vrátit nepodařilo

V 8:15 hodin oznámil na linku 156 muž, že v domku v ulici Rumburská, se nachází svlečený muž, leží ve stejné poloze delší dobu a již mu to přijde  podezřelé a  obává se  o jeho život. V 8:22 hodin se na  místo dostavila  hlídka MP. Na místě bylo zjištěno,  přes okno domu, že muž leží v místech proti oknu a to v poloze na zádech. Jelikož  měl tento obnažené  tělo,  bylo  z  toho  zřejmé,  že  nedýchá.  Hlídka  z informací oznamovatele  a z vyhodnocení  situace usoudila,  že za  těchto okolností již nehrozí nebezpečí  z  prodlení.  Z  tohoto  důvodu  také  nevstupovala do  domu, který  byl uzamčen  ( dveře  i okna  ) a  místo zajistila k  dalším úkonům a vyčkala do příjezdu PČR. Hlídka OO PČR se do místa dostavila a celou věc si převzala k dalšímu šetření. Po příjezdu  PČR byla hlídka MP dále nápomocna k dalším úkonům policie.                 

Jelikož se  na místě  nacházela kočka  majitele, byl  o  celé  věci  informován městský útulek, který si následně kočku odvezl.