Musel po sobě uklidit

V 17:55 hodin byla hlídkou  MP provedena  kontrola  autobusového  nádraží  v  ul. Bezručova. Zde bylo  zjištěno, že  vestibul je značně znečištěn. Znečištění se dopustil  muž, který  před příchodem  hlídky  odešel  směrem  do  ul.  Bezručova.  Hlídka tohoto dostihla  na úrovni budovy HZS. V muži byl zjištěn pan H., bytem Kly, nyní  bytem na ubytovně. Hlídka nechala  jmenovaného, který byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu, celý znečištěný prostor uklidit. Poté jej z  místa  vykázala. Celá věc byla řešena dle kompetence MP.