Ukradené ozdoby z vánočního stromu

V 04:56 hodin spatřila operační MP prostřednictvím kamerovém systému na nám. Míru dvě  ženy, které  se pokoušely sundat vánoční ozdoby (koule) z vánočního  stromu.  Po sundání odešly směr do ul. Radniční,  kde byly hlídkou MP  zastaveny.  V ženách  byly zjištěny slečna M., bytem Vlíněves a slečna V., bytem Vlíněves. Celá věc byla řešena dle kompetence MP.