“Kontrola” bezdomovců na Mělníku

Od  20:30 prováděla městská policie spolu  s kurátorkou   pro  osoby  vyloučené  z  Odboru  sociální  péče  MÚ a se zástupcem PČR  kontrolu míst, kde se mohou nacházet lidé bez stálého domova, tzv.bezdomovci. Při této akci se podařilo zkontaktovat několik  osob a byla jim nabídnuta pomoc při řešení jejich životní situace. Ve většině případů byla tato pomoc striktně odmítnuta. Ve dvou případech lze mít za to, že pomoc bude využita a to jak formou možného pobytu na noclehárně, tak například pomocí z potravinové banky. Z pohledu městské policie je velmi důležité mít zmapován pohyb a pobyt těchto osob a to zejména z důvodu mrazů, které již v nočních hodinách panují. Kontroly těchto osob budou samozřejmě prováděny i nadále.