Chtěl si posvítit na vánoce?

V  16:44 hodin  na linku  156 telefonicky  oznámila zaměstnankyně prodejny v ul. Mladoboleslavská, že v  prodejně přistihli pachatele bezprostředně po krádeži zboží. Hlídka  MP se dostavila  na místo určení, kde pracovník  ostrahy označil muže, který  v  prodejně odcizil zboží v celkové hodnotě 99,90,- Kč (svítilna). S tímto zbožím prošel přes pokladnu, aniž by zaplatil. Hlídka  MP požádala označeného  muže dle §12 odst.2. písm.b), zák. 553/1991 Sb.  o prokázání totožnosti. Poté byl v muži  zjištěn pan B., bytem Mělník. Lustrací osoby  na PČR  Mělník,  bylo  zjištěno,  že  se  nejedná o osobu zájmovou a ani hledanou ze strany  PČR. Panu  B. bylo hlídkou sděleno, že se svým jednáním dopustil přestupku dle §  50 odst.1 písm.a), zák. 200/1990 Sb.. Dle znalosti hlídky MP je  pan B. osoba sociálně slabá a po úrazu hlavy vykazuje zhoršené  vnímání -  k  přestupku  se  doznal.  Řešení  přestupku  v  blokovém   řízení  by  nebylo  optimálním  východiskem.  Následně  byl  přestupce z místa  propuštěn. Celá  věc bude  postoupena k příslušnému  správnímu odboru při MěÚ Mělník.