Rušení nočního klidu?

V  01:32   hodin   na   služebnu  MP  telefonicky  oznámil   pan  D., že před prodejnou v ul. Bezručova, na parkovišti nakládá jakási  služba podlážky  a nedá  se snimi  dohodnout. Dle  slov oznamovatele ruší noční klid. V 01:34 hodin se na místo dosavila   hlídka MP. V místě k žádnému narušování nočního klidu nedocházelo. Hlídka MP dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. a), zák. 553/1991 Sb. požádala  muže, který se nacházel na parkovišti k prokázání totožnosti. V  osobě byl  zjištěn pan V., bytem Praha.  Tento  sdělil,  že posunul  podlážky,  aby v místě mohl zaparkovat autobus ve kterém  se budou provdávat vánoční stromečky. Dále výše jmenovaný uvedl, že byl osočen, dle  jeho slov podnapilým pánem. Celou věc z povzdálí  sledoval neznámý muž,  který  se  dostavil  na  místo.  Zde  se  velmi  hlasitě dožadoval, aby hlídka MP  celou situaci  řešila. Hlídkou MP byl  tento  několikrát  upozorněn ,  že v  tuto chvíli  ruší noční klid on  svým  hlasitým projevem. Dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. g), zák. 553/1991 Sb.  byl muž  požádán o prokázání totožnosti. V osobě byl zjištěn  pan D., bytem Mělník. Jmenovaný muž  se stále  dožadoval  řešení rušení  nočního klidu  a také si stěžoval na nečinnost hlídky MP.  Pan D. dále  požadoval jména  strážníků a vyhrožoval stížností,  kterou bude směřovat ke starostovi  města. Hlídka  MP v místě rušení  nočního klidu  ze strany prodejců stromků nezaznamenala. Relevantní  informaci od pana  D. též hlídka MP nezískala, proto z důvodu důkazní  nouze  nebylo možné přestupek řešit.