Důležité upozornění k problematice údajného násilí v ulici Nová

Jménem Městské policie Mělník považujeme za vhodné upřesnit a ujasnit některé skutečnosti, které jsou v současné době řešeny prostřednictvím sociálních sítí. Jedná se o diskuzi, která je velmi nepřesná a také svým způsobem velmi nebezpečná a nepravdivá. Mnoho občanů se tak na MP Mělník obrací s prosbou o poskytnutí pravdivých informací k dané problematice. Na sociálních sítích proběhla informace, že před několika dny došlo k opakovanému napadení a pokusu o znásilnění několika žen či dívek. Vždy se mělo jednat o lokalitu, která je blízká ulici Nová. Tato ulice je jakousi noční tepnou  a to hlavně o víkendech a svátcích, kdy probíhají diskotéky a další akce. Této lokalitě věnuje Městská policie Mělník zvýšenou kontrolu a to právě v těchto problémových termínech. Samozřejmě dochází k menšímu narušování veřejného pořádku a to je například formou rušení nočního klidu,drobných roztržek či k projevům vandalství.Za dobu těchto kontrol nebyl zaznamenán „pravdivý“ případ, který by výrazným způsobem narušoval veřejný pořádek, či kdy by došlo k napadení ženy či dokonce ke znásilnění.