Zvýkačky pro vnoučata

V 11:58 hodin na linku 156 oznámila  žena,  že v prostorách prodejny v ul.  Bezručova došlo ke krádeži spotřebního zboží. Ve  12:05 hodin se hlídka  MP dostavila  na    místo  určení.   Zde zamětnankyně SBA označila neznámého staršího muže,  který se měl  dopustit krádeže zboží a to tak, že vložil zboží do kapsy  a prošel přes  prostor pokladny  aniž by  zboží zaplatil.  Jednalo se  o  odcizení třech balíčků žvýkaček v celkové hodnotě   35,75,- Kč.  Muž byl  dle ustanovení  § 12  odst. 2)  písm.  b),  zák. 553/1991  Sb. požádán  o prokázání  totožnosti. V  muži  byl  následně zjištěn pan H., bytem Tišice. Tento se  k činu  doznal a sdělil, že  chtěl žvýkačky pro svá vnoučata. Hlídka MP výše jmenovanému sdělila, že jeho jednání  naplnilo  skutkovou  podstatu  přestupku  proti  majetku  dle ustanovení § 50 odst. 1) písm. a), zák. 200/1990 Sb. o přestupcích.  Za  uvedný čin  byla uložena  bloková pokuta. V průběhu  úkonu byla  provedena lustrace na OO  PČR Mělník se  zjištěním, že se nejedná o osobu vedenou jako  pohřešovanou nebo vedenou v  pátrání PČR. Zboží  bylo vráceno na prodejnu.