Ukradla hlívu a vitamíny

V 15:35 hodin oznámila  na služebnu MP Mělník  zaměstnankyně  obchodního  střediska  v  ul.  Bezručova, že  v místě  došlo ke  krádeži zboží. V 15:41 hodin se hlídka MP dostavila na místo určení. Zde zaměstnankyně SBA označila údajnou pachatelku krádeže zboží v celkové hodnotě 159,- Kč ( tablety  vitamínů a hlívy ústřičné).  Žena tento  skutek měla  spáchat  tak,  že otevřela krabičku s vitamíny, obsah přesypala do igelitového sáčku  a poté přešla přes prostor pokladny aniž by zboží nahlásila a zaplatila. Hlídka MP  ženu požádala  dle ustanovení § 12 odst. 2) písm. b),  zák. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. V osobě byla následně zjištěna paní K., bytem  Mělník. Jmenovaná se k činu doznala a poté zboží v plné výši zaplatila. Hlídka MP  této udělila blokovou pokutu a to za spáchání  přestupku  proti majetku.