Prevence hned od začátku

Ve středu dne 18.9.2013 se preventista MP spolu s jednou z operačních pracovnic zúčastnil seznamovacího kurzu, který byl proveden Střední průmyslovou školou stavební. Tento kurz je určen pro studenty prvních ročníků této školy. Ze strany MP Mělník byla akce pojata jako představení práce městské policie a na případy, ve kterých se možná studenti se strážníky setkají a to jak na poli prevence kriminality, tak také například při páchání drobných přestupků. Při akci došlo také k představení a ukázce výstroje a výzbroje MP Mělník. Tytu výstroj si samozřejmě mohli studenti také vyzkoušet. Dále byla vysvětlena role městské policie v rámci města Mělník. Také byl samozřejmě představen kamerový systém. Závěrem besedy došlo k vysvětlení pojmů jako je například šikana, kyberšikana, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, atd.