Dopravní výchova je velmi důležitá

Ve čtvrtek 19.9.2013  proběhla na dětském dopravním hřišti výuka dopravní výchovy pro žáky 3. třídy základní školy Jungmannovy sady. Žáci se zde od instruktorů z řad MP Mělník dozvěděli kdo je účastníkem silničního provozu, chodec, cyklista a dále se zde naučili dopravní značky. Je velmi potěšující, že většinu značek již děti znají a za to si zaslouží velkou pochvalu. Při další výuce přišla řada na  zásady správného chování a pohybu na chodnících a jak správně přecházet přes vozovku. Na  interaktivní tabuli si žáci vyzkoušeli jak je vidí řidič osobního automobilu, když jdou za tmy po silnici (od 20 m - do 240m) mají tmavé oblečení, reflexní pásky nebo reflexní vestu. Nezbytné bylo vysvětlení kdy a proč nosit ochrannou přilbu při jízdě na kole. Po výuce v učebně se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde se seznamovali s jízdou na kole v silničním provozu podle dopravních značek (stop, hlavní silnice, jednosměrka, kruhový objezd, zákaz vjezdu, atd...). Již nyní se těšíme na další čas, který strávíme se žáky základních škol při dopravní výuce.