Zraněný bezdomovec

V 19:50 hodin oznámil operačnímu MP muž, že  v  prostoru   sídliště  Sportovní,  zalezl  do  pruhu  veřejné  zeleně rozdělující dětské  hřiště a  parkoviště pro  osobní motorová  vozidla nějaký  bezdomovec. Při  příjezdu  hlídky  MP  na  místo,  bylo  touto zjištěno, že  v prostoru  dětského hřiště  popíjí skupinka  bezdomovců  alkoholické  nápoje, přičemž jeden z těchto leží na zemi a má  zranění  na hlavě. Cestou operačního MP byla na místo přivolána RZS,  která tomuto  muži  povrchové  zranění  na  hlavě  ošetřila.  Po prokázání  totožnosti byl  hlídkou MP  v tomto  muži  zjištěn pan H., bytem Mělník. Jak bylo hlídkou MP dále zjištěno, muž byl zcela zjevně pod vlivem alkoholických nápojů, orientační dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,7 promile alkoholu v dechu. Tento muž byl  hlídkou MP následně vykázán z místa a celá věc byla řešena dle kompetence MP.