Známý bezdomovec vybíral odpadky

V 01:05  hodin  požádal  operační  MP zaměstnanec bezpečnostní agentury Tesco v ul. Vodárenská, o  vysláni hlídky MP  do prostoru nákupního střediska, kde se má údajně  nacházet bezdomovec, vybírající  kontejnery na  odpadky. Vyslaná  hlídka MP  na místě zastihla  již  známého pana N.,  který  byl  hlídkou  MP následně z místa vykázán a celá věc byla vyřešena dle kompetence MP.