Zloděje si převzala matka

V 16:10 hodin telefonicky požádala  zaměstnankyně  nákupního střediska  v  ul.Bezručova Mělník  o vyslání  hlídky MP  do této  prodejny z  důvodu  zadrženého  pachatele (chlapce) drobné krádeže zboží.  Hlídka MP se  po  tomto  oznámení  dostavila  na  místo.  Ostraha prodejny označila chlapce, který se měl dopustit protiprávního jednání a to tím, že odcizil zboží v celkové hodnotě 248,-Kč. Zboží vložil  do kapsy a  poté prošel  pokladnou bez  placení. V  daném  případě,  se  tento  dopustil přestupku  dle  §50/1,  písm.  a),  zák.  200/90  Sb..  Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu pachatele mladší 15 let,  nelze tento  přestupek projednat.  O celé  věci byla proto vyrozuměna  matka jmenovaného.  Po vzájemné dohodě byl její syn převezen hlídkou  MP do  jejího zaměstnání.  Zde  si  svého  syna převzala. Byla informována o jednání syna s tím, že věc bude také dána  na  vědomí odboru  sociální  péče  a  zdravotnictví  při  MěÚ  Mělník.