Zboží zaplatil, ale benzín ne

V 08:35  hodin oznámil  operačnímu MP, zaměstnanec čerpací stanice v  ul. Kokořínská, že dnešního  dne odjelo od čerpací stanice osobní motorové vozidlo, tov. zn. Š Felicia, červené barvy, jehož  řidič natankoval pohonné hmoty  a  tyto následně neuhradil. Jak bylo operačnímu jmenovaným dále  sděleno, v  daném   případě  se  nejedná  o  klasický  újezd,  neboť  řidič  po natankování vešel  do prostoru  čerpací stanice,  kde  zakoupil  další zboží, ale opomněl obsluze čerpací stanice nahlásit tankování. Na základě provedené lustrace  byl jako  majitel výše uvedeného vozidla  následně zjištěn pan N., bytem Velký Borek. Jmenovaný nebyl  hlídkou MP  v  místě  svého  trvalého  bydliště zastižen.  Pana N.  se hlídce MP podařilo vytěžit v 11:35 hodin  a tento jí  sdělil, že si tuto skutečnost při placení vůbec  neuvědomil.  Odebrané  pohonné hmoty následně uhradil.