Synové se o ní nestarají?

V 07:20 hodin oznámila operačnímu MP paní B., že včerejšího dne, když se její dcera vracela domů, křičela na tuto  v prostoru  ul. Sokolovská z okna starší paní. Tato uvedla, že má dva syny, kteří se o tuto  mají údajně starat, což  prý nedělají. Dále dceři oznamovatelky sdělila,  že údajně  již několik dní nejedla, má hlad a tuto  současně požádala, aby  celou věc  oznámila na  policii. Vyslaná  hlídka MP  na místě vytěžila  paní B.,  a  současně  provedla  místní  šetření, za  účelem zjištění  skutečného stavu věci. Jak  bylo následně sousedy hlídce sděleno, uvedené skutečnosti  se nezakládají na pravdě. Strava je pro jmenovanou zajišťována denně a to jak ze  strany pečovatelské  služby, tak příbuzných. Celá  záležitost, jakož  i  zjištěné  skutečnosti  budou  následně  předány  příslušnému správnímu odboru při MěÚ Mělník.