Strážník byl pozorný i mimo službu

V 10:03 oznámil strážník mimo pracovní dobu, že na autobusovém nádraží sedí tři mladíci a předávají si marihuanu.Celá věc byla předána hlídce MP. V  10:08 hodin se hlídka MP dostavila na místo  určení.  Zde se nacházeli tři mladíci, kteří byli dle ustanovení § 12 odst.  2) písm. a), zák. 553/1991  Sb. požádání  o prokázání totožnosti. Výše uvedené  osoby měly u sebe usušené květy a listy marihuany. Hlídka  MP  nebyla v  místě  schopna  určit  zda  množství,  které  při  sobě  výše  jmenovaní mají je přestupkem či trestným činem. Z tohoto důvodu  byla do  místa přivolána hlídka OO PČR Mělník a celou věc si  převzala k dalšímu šetření.