Pro zloděje si přišel otec

V  16:10 hodin telefonicky požádala  zaměstnankyně  nákupního střediska v  ul.Bezručova o vyslání  hlídky MP  do této  prodejny z  důvodu  zadrženého  pachatele (chlapce) drobné krádeže zboží.  Hlídka MP  se  po  tomto  oznámení  dostavila  na  místo.  Ostraha prodejny označila chlapce, který se měl dopustit protiprávního jednání a  to tím, že odcizil zboží v celkové hodnotě 69.90,-Kč. Zboží  vložil do  kapsy a poté prošel  pokladnou bez  placení. V  daném  případě, se tento dopustil přestupku dle §50/1, písm. a), zák.  200/90 Sb.. Vzhledem  k tomu, že se jednalo o osobu pachatele mladší 15  let, nelze tento přestupek projednat. O celé věci byl proto vyrozuměn  otec  jmenovaného. Tento  se následně  dostavil na místo, kde  si svého syna  převzal. Byl informován o jednání syna s tím, že věc  bude  také dána  na vědomí  odboru sociální  péče a  zdravotnictví  při  MěÚ  Mělník.