Převzal si opilého tchána

Ve 22:33 hodin oznámil operačnímu MP, zaměstnanec bezpečnostní  agentury  NsP Mělník,  že v  prostoru před  vrátnici NsP Mělník v  ul. Nemocniční leží  na  zemi  muž,  který  je  zcela  zjevně  pod  vlivem alkoholických nápojů. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že se  výše uvedená skutečnost  zakládá na pravdě. Na místě se nacházel  neznámý, starší  muž, který jevil známky silného požití alkoholických nápojů  a jak se hlídce podařilo následně zjistit, v daném případě se jednalo  o  pana P., bytem Mělník. Cestou  operačního MP  byl o  celé věci tel. vyrozuměn  pan K. - zeť pana P.. Tento požádal  operačního MP,  zda by  mohla hlídka  MP u  jeho tchána  posečkat do doby, než se tento dostaví na místo a tohoto si  převezme. Ve 23:38 hodin se pan K. dostavil na místo.