Kradla hygienické potřeby

Ve 14:17 hodin  na  služebnu  MP telefonicky  oznámila  zaměstnankyně bezpečnostní agentury z ul. Bezručova, že  v prodejně  přistihli pachatele bezprostředně po krádeži zboží. Hlídka MP se ve 14:25  hodin  dostavila na  místo  určení, kde  pracovnice  ostrahy označily  ženu, která  v prodejně  odcizila zboží  v  celkové  hodnotě 94,90 Kč (z balení  3ks dámských  hygienických tampónů).  Zboží ukryla  do kabelky  a s  tímto pak  prošla pokladnou,  aniž  by  toto  zaplatila. Odcizené  zboží bylo  později  vráceno  zpět  na  prodejnu. Hlídka MP  požádala označenou ženu dle  §12 odst.  2 písm. b), zák.  č. 553/1991 Sb.  o  prokázání  totožnosti. Po prokázání totožnosti byla v ženě  zjištěna paní V., bytem Mělník. Tato se k činu doznala. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že  jmenovaná  není osobou hledanou, ani zájmovou ze strany PČR.  Paní V. bylo hlídkou sděleno, že se svým jednáním dopustila  přestupku dle §50  odst. 1  písm. a),  zák. č.  200/1990 Sb..  S  přihlédnutím  k tomu,  že se v daném  případě jedná  o osobu sociálně slabou  vyřešila hlídka celou  věc na místě domluvou.