Černá skládka

V 11:00  hodin oznámil operačnímu MP muž, že je vlastníkem pole, které  se  nachází v prostoru  ul. Chloumecká.  Dnešního  dne, když přijel sekat zjistil, že na polní cestě někdo vysypal větší množství igelitových pytlů s komunálním odpadem. Vyslaná hlídka MP na místě vytěžila oznamovatele celé věci, který uvedl, že k tomuto dochází opakovaně. Hlídka MP  provedla místní šetření, v průběhu kterého se této  bohužel  nepodařilo zjistit původce výše uvedeného jednání. O celé věci byla na  místě  pořízena fotodokumentace  a celá  věc bude následně předána  na příslušný správní odbor při MěÚ Mělník.