Byl v pátrání PČR

V  18:51 hodin na linku 156 nahlásila ostraha prodejny  v ul. Mladoboleslavská, že  měla incident se zákazníkem, který se pokoušel v prodejně odcizit zboží.  U  pokladny  byl osloven a došlo  zde mezi  nimi  ke  slovní  rozepři.  Neznámý muž muž poté  z prodejny  odešel, ale jak ostraha uvedla došlo k výhrůžkám, že se po zavírací době do místa vrátí a s ostrahou  si  to fyzicky  vyřídí. Operační MP  zaznamenala muže  odpovídajícího popisu, který  šel směrem  na  autobusové nádraží. Na místo byla vyslána hlídka MP.  Tato  muže  odpovídajícího  popisu zastihla  na autobusovém  nádraží. Jak bylo následně  zjištěno,  jednalo se  o hlídce MP dobře známého pana R., bytem Střížkovice. Cestou  operační MP, byla  provedena lustrace osoby na OO PČR. Lustrací bylo  zjištěno, že jmenovaný  je zájmovou  osobu PČR.  Na  žádost  operačního  OO  PČR  Mělník, byl výše jmenovaný převezen na OO PČR, kde byl předán  stálé službě  OO PČR.