Stěžoval si na podomní prodejce

V 11:52 si na linku 156 stěžoval pan R. a to  na  podomní  prodejce,  kteří  nabízejí  "levnou" elektřinu.  Jmenovanému bylo  sděleno, že ve  městě  Mělník, není zakázán podomní prodej. Pan R. se dále dotazoval co má udělat proto,  aby  město  vyhláškou  zakázalo  podomní  prodej.  Bylo mu  doporučeno podat podnět na  MěÚ Mělník, případně na  zastupitelstvo. Hlídka MP dále provedla kontrolu v okolí bydliště pana R., zde byl zjištěn obchodní  zástupce firmy nabízející el.energii.  Jmenovaný  sdělil,  že  s  nikým  neměl konflikt a přijmutí jeho nabídky na změnu tarifu el. proudu záleží  na svobodné vůli zákazníků.